De Stichting en u

De Stichting en u

Periodiek zal de Stichting een digitale publicatie uitbrengen, die u per e-mail kunt ontvangen.

Voor meer informatie, of deelname aan de verzendlijst, kunt u een bericht versturen via de contactpagina.

Maar u kunt ook op andere manieren betrokken zijn bij de Stichting: door middel van een financiële bijdrage kunt u het voortbestaan van de Stichting garanderen en meer klassieke concerten in Zandvoort mogelijk maken. Uw bijdrage kunt u over maken op bankrekeningnummer IBAN NL 57 RABO 038.44.83.070 t.n.v. Stichting Classsic Concerts Zandvoort.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!