Nieuws

Nieuws

Dierbare Sponsors, Vrienden en Donateurs van Classic Concerts

Kijk, dan begint zo’n nieuw jaar met storm. Maar we zijn wel wat gewend hier in de kuststreek. Veerkracht, dat we ons niet uit het veld laten slaan door code geel of oranje. Dat wens ik u toe in 2024. En het vermogen om te blijven genieten met iedereen die u dierbaar is. Stichting Classic Concerts draagt haar steentje bij door ons jaarprogramma van 10 Kerkpleinconcerten. (zie bijlage, voor op het prikbord of de ijskast)

Het bestuur van de Stichting Classic Concerts Zandvoort heeft een nieuw project gestart “Klassiek in de klas”. Er is een tijd geweest dat een groot aantal jongeren in Zandvoort en omgeving, denk ook aan Aerdenhout en Bloemendaal, klassiek piano of viool speelden. Dit is belangrijk afgenomen. Ook het muziekonderwijs op school is verschraald. Terwijl de docenten, zo blijkt uit onze eerste verkenning, daar wel degelijk mogelijkheden zien om jongeren met klassieke muziek kennis te laten maken. Maar een programma met aanbod en financiering ontbreekt. Ondersteuning lijkt gewenst. Stichting Classic Concerts wil daar graag in voorzien en is met sponsoren in gesprek.

Samen met New Wave muziekschool en Classic Concerts gaan we weer naschoolse muziekworkshops
aanbieden. Afgelopen schooljaar hebben we blokfluit en viool aangeboden en dat was een succes.
Nu bieden we de cello aan! Op 14 september zullen de kinderen van de groepen 3 t/m 6 een
introductie-voorstelling “klassiek in de klas” met dit keer de cello o.b.v. Rachel Daniels bijwonen. En
wie weet worden ze dan enthousiast om kennis te maken met dit mooie instrument tijdens de
naschoolse workshops.
We kunnen 4 naschoolse workshops per blok aanbieden voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 6
op vrijdagmiddag.

Inmiddels heeft De Nolte Stichting en de Stichting Vermogens Beheer Coop een financiële donatie gedaan.

De Nolte Stichting heeft ook voor 2024 een financiële toezegging gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

Wij houden u op de hoogte!

Extra concerten in 2024

Feest rond het Knipscheer-orgel van Zandvoort:  Een 175-jarig jubileum.

In 2024 is het 175 jaar geleden dat het Knipscheer-orgel van Zandvoort werd gebouwd. Ieder orgel wordt altijd vernoemd naar de bouwer, in dit geval dus Hermanus Knipscheer II. Nu prijkt boven op het orgel in gouden letters het woord: “GESCHENK” En dat klopt: Een zekere heer Santhagens, persoonlijke vriend van de toenmalige predikant dominee Swalue had een bedrag van 4500 guldens geschonken voor de bouw van dit orgel. Helaas heeft de heer Santhagens de ingebruikname niet meer mee kunnen maken: Hij overleed kort voor die tijd.

Nu is er een heleboel interessante geschiedenis over het wel en wee van dit orgel te vertellen, in dit schrijven beperk ik mij even tot het volgende: De functie van dit orgel is in feite het begeleiden van de kerkzang. In een lang verleden dat er nog geen versterkers en grote luidsprekers bestonden had men behoefte aan een sterke dragende klank. Het orgel met zijn vele ook grotere pijpen voldeed daaraan.

Maar….naast het begeleiden van kerkgezang kan een orgel nog veel meer!

Complete bibliotheken zijn er vol geschreven met vooral niet-kerkelijke, wereldse orgelmuziek vanaf de middeleeuwen tot nu aan toe. Het orgel  is helemaal geen kerkelijk instrument; het is door omstandigheden in de kerk terecht gekomen.

En daar ligt de nadruk op tijdens de vier jubileum concerten in juli 2024.

Er is sprake van of de Dorpskerk nog wel kan blijven voortbestaan als Protestantse gemeente, en of het gebouw niet kan worden teruggegeven aan de bewoners van Zandvoort.  En daar kan het Knipsheer-orgel een rol in spelen. De dorpskerk wordt nu al heel regelmatig gebruikt als concertzaal door de Stichting Classic Concerts. Het 175-jarig jubileum is een aardige aanleiding om kennis te maken met het Knipscheer-orgel: Eigenlijk een grote onbekende hier in ons dorp.

Het Knipscheer orgel blijkt een ongelooflijk veelzijdig muziekinstrument. Die veelzijdigheid komt tot z’n recht in de volgende vier concerten op zaterdag 6, 13, 20 en 27 juli 2024.

Toegang is gratis. Graag reserveren via de e-mail: info@classicconcerts.nl