Klassiek in de klas

Klassiek in de klas

Classic Concerts doet meer dan alleen concerten organiseren. Dit jaar hebben we ook een bijzonder geslaagd project opgezet met de Hannie Schaftschool. In samenwerking met New Wave konden leerlingen van de basisschool kennis maken met klassieke muziek en in een serie workshops zetten zij de eerste stappen om klassiek instrumenten zoals viool, blokfluit, cello en dwarsfluit ook daadwerkelijk te bespelen. Dit was dermate succesvol dat we dit project willen doorzetten in 2024. Ook andere scholen sluiten zich graag aan. Wij zoeken nog sponsors om dit mogelijk te maken.

Wilt u ons steunen of het project Klassiek in de Klas en/of zoekt u nog een aftrekpost voor 2023, doe dan een gift op IBAN NL57 RABO 0384 4830 70 Stichting Classic Concerts is een ANBI-instelling, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Er is een tijd geweest dat een groot aantal jongeren in Zandvoort en omgeving, denk ook aan Aerdenhout en Bloemendaal, klassiek piano of viool speelden. Dit is belangrijk afgenomen. Klassiek dreigt meer en meer iets voor 50-plussers te worden. Wij denken dat dit mede veroorzaakt wordt doordat jongeren minder met klassieke muziek in aanraking komen. Ook het muziekonderwijs op school is verschraald. Terwijl de docenten, zo blijkt uit onze eerste verkenning, daar wel degelijk mogelijkheden zien om jongeren met klassieke muziek kennis te laten maken. Maar een programma met aanbod en financiering ontbreekt. Ondersteuning lijkt gewenst. Stichting Classic Concerts wil daar graag in voorzien. lees meer…….

Doel
Jongeren – denk aan leerlingen van Groep 5 tot en met 8 – kennis laten maken met klassieke muziek en instrumenten die daarbij horen. Zo mogelijk, leerlingen die daar belangstelling voor tonen de gelegenheid bieden om via introductie lessen de eerste stappen te zetten met het bespelen van klassieke ,instrumenten.

Samenwerking
Classic Concerts kiest uitdrukkelijk samenwerking met Stichting Hart en Stichting New Wave die sinds 2008 actief is met muziekonderwijs in Zandvoort en goed contact heeft met de scholen. Hun aanbod is voornamelijk gericht op populaire muziek en de instrumenten die daarbij horen.

Vormgeving
Stichting New Wave bezoekt alternerend in periodes van enkele weken de basisscholen. Het programma voor klassieke muziek sluit daarbij aan in de tussenliggende weken, zodat een regelmatig aanbod van muziekonderwijs voor de school ontstaat.

Opzet
Het programma kent twee stromen
-Klassikaal
In de verschillende gesprekken met de school blijkt, dat er in het reguliere lesrooster geen tijd beschikbaar is 0m een instrumentalist naar de klas te laten komen, die in overleg met de muziekdocent uitleg geeft over het instrument, daarbij demonstratie geeft van de mogelijkheden van het instrument en laat horen hoe het in de praktijk in ensembles en orkesten klinkt. Daarom is gekozen voor de volgende optie:
-Vrijwillig
Na de lunch op vrijdagmiddag kunnen leerlingen die daarin interesse hebben, nader kennis maken met het instrument. Zij krijgen daarin een introductie les en leren in enkele weken de eerste beginselen om er op te spelen. De schooltijd op vrijdag eindigt om 12.30 uur, vervolgens een door de school aangeboden lunch en daarna van 13.15 uur tot 14.00 uur klassieke les.
Het streven is, om eens per maand een ander klassiek instrument aan bod te laten komen.
De directie van de school verstuurt de aanmeldingsbrief naar de ouders, met daarin alle benodigde informatie.

Zo komen in de loop van het jaar verschillende instrumenten aan bod. Het streven is om tegen het eind van het jaar een klein ensemble te vormen. Dat kan, ondersteund door leerlingen die al klassieke muziekles hebben, een optreden verzorgen. Om het geheel cachet te geven zoeken we daarbij samenwerking met het Kennemer Jeugdorkest en wordt een optreden georganiseerd in de Protestantse Kerk van Zandvoort.

Uitrol
-De bedoeling is nog voorjaar 2023 te starten met een Pilot. De Hannie Schaftschool is al enthousiast over het idee en wil starten. Ook met de aangrenzende Mariaschool zijn al gesprekken gaande, al moeten we daar nog zien hoe we een en ander inplannen.
-In de loop van het jaar zullen alle basisscholen in Zandvoort benaderd worden.
-Na overleg met de schoolleiding/muziekdocent(e) wordt de start op iedere school gevormd door een brief naar de ouders.
-Door publicatie(s) in de Zandvoortse Courant willen we de aandacht en het enthousiasme voor het project voeden.

Staf
-De verantwoordelijkheid voor het project en het projectmanagement ligt in handen van Classic Concerts.
-De school blijft verantwoordelijk voor de praktische organisatie en de situatie in de klas.
-Voor coördinatie en afstemming maken we gebruik van de coördinator van Stichting New Wave.
-Classic Concerts heeft een netwerk van instrumentalisten die benaderd kunnen worden. Zij worden geselecteerd op hun vaardigheid en ervaring om kinderen te enthousiasmeren en veelzijdigheid in het gebruik van hun instrument. Een en ander ook in overleg met New Wave.

Financiering
-Aan het project Klassiek in de klas zijn voor de school geen extra kosten verbonden.
-Deelname aan de introductielessen ’s middags is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aan leerlingen/hun ouders zal een symbolische bijdrage gevraagd worden.
-Projectmanagement door Classic Concerts is kosteloos.
-De coördinator van New Wave en instrumentalisten/externe muziekdocenten ontvangen een vergoeding en tegemoetkoming in de reiskosten.
-Verder moeten instrumenten gehuurd worden.
-Classic Concerts is met sponsoren in gesprek die al hebben laten weten in principe bereid te zijn om Klassiek in de klas te helpen bevorderen.

Inmiddels de voortgang “Klassiek in de Klas”
Peter meldt  een succes: beide blokken, viool en blokfluit zitten vol.
Wel volgen of participatie op niveau blijft. Op 15 mei weten we meer, waaronder
Inzicht in de uitgaven . Voor uitbreiding naar andere scholen is meer geld en
mankracht nodig (New Wave).


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *