Grote Productie

Grote Productie

 Grote Productie –

Zondag  18 december 2022

Kerstconcert

Maastrechter Staar

Aanvang 14.30 uur – Toegang € 25,00

R.K. St. Agathakerk – Grote Krocht 45 – te Zandvoort

Parkeergelegenheid: naast de kerk ligt de parkeergarage LDC

Kaarten zijn te bestellen door:

-overmaking van € 25,00 op IBANnr.  NL57 RABO 038 448 30 70 t.n.v.      St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. “Kerstconcert Mastreechter Staar”.    Wilt u uw e-mailadres vermelden zodat wij u een bevestiging kunnen sturen?  De kaarten liggen voor u klaar op de dag van de uitvoering aan de zaal.

-De Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Zuivelhoeve Tromp (Grote Krocht 3-5 te Zandvoort) 

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.

Voor meer informatie: Mariken Verhulsdonk 06 19550611