Grote Productie

Grote Productie

 Grote Productie –

Zondag  15 december 2024

‘Tr8cks’

Cello Octet Amsterdam

R.K. St. Agathakerk – Grote Krocht 45 – te Zandvoort

Aanvang 15.00 uur – Toegang € 25,00 Kerk open 14.30

Parkeergelegenheid: naast de kerk ligt de parkeergarage LDC

Kaarten zijn te bestellen door:

-overmaking van € 25,00 op IBANnr.  NL57 RABO 038 448 30 70 t.n.v. St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. “Grote Productie” of via de website.

‘Vrienden’ van ClassicConcerts krijgen 20% korting voor maximaal 2 kaarten.

Wilt u uw e-mailadres vermelden zodat wij u een bevestiging kunnen sturen?  De kaarten liggen voor u klaar op de dag van de uitvoering aan de zaal.

-De Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Zuivelhoeve Tromp (Grote Krocht 3-5 te Zandvoort) 

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.

Voor meer informatie: Mariken Verhulsdonk 06 19550611