Grote Productie

Grote Productie

 Grote Productie – Zondag  18 december 2022

Kerstconcert

Maastrechter Staar

Aanvang 14.30 uur – Toegang € 25,00

R.K. St. Agathakerk – Grote Krocht 45 – te Zandvoort

Parkeergelegenheid: naast de kerk ligt de parkeergarage LDC

Kaarten zijn te bestellen door:

-overmaking van € 25,00 op bankrek.nr. NL57RABO 0384483070 t.n.v. St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. “Kerstconcert Mastreechter Staar”.  Vermeld ook uw adresgegevens!!

-op de dag van de uitvoering aan de zaal

Voor uw en ieders veiligheid volgen wij de richtlijnen van de overheid.

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen, mét een corona-toegangsbewijs (QR code, vaccinatiebewijs of negatieve test niet ouder dan 24 uur).

Voor meer informatie: Mariken Verhulsdonk 06 19550611