Doelstellingen

Doelstellingen

Om het voortbestaan van Classic Concerts en van onze Kerkpleinconcerten niet in gevaar te brengen, heeft het bestuur na lang aarzelen besloten om met ingang van 1 januari 2011 een toegangsprijs te gaan heffen van € 5,00. Deze bijdrage hebben wij zo laag mogelijk gehouden. Uw bestuur wil graag nog jaren doorgaan met het organiseren van de zo populaire Kerkpleinconcerten en ontkomt daarom niet aan deze maatregel. Wij hopen dat u er begrip voor kunt opbrengen dat voortaan deze bescheiden bijdrage van u gevraagd zal worden.

Als tegemoetkoming stellen wij u in de gelegenheid een ‘concertabonnement’ aan te schaffen. Voor slechts € 40,00 kunt u het hele jaar onze Kerkpleinconcerten (10) bezoeken. Wanneer u €40,00 overmaakt op rekening NL 57 RABO 038.44.83.070 t.n.v. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. concertabonnement, krijgt u het concertabonnement thuis gestuurd.

Hoewel onze belangrijkste doelstelling altijd was de concerten gratis te houden voor een zo breed mogelijk publiek,  zal het voor ons nu een uitdaging zijn om na het wegvallen van de subsidie van Casino Zandvoort en met de sterk verminderde subsidie van de gemeente maar mét de financiële steun van onze Vrienden en Donateurs en de inkomsten uit de toegang de kwaliteit van onze concerten te handhaven of zelfs nog een tandje hoger te krijgen.