Doelstellingen

Doelstellingen

De Stichting Classic Concerts streeft een aantal doelen na in Zandvoort, allen in relatie tot klassieke muziek.

In Zandvoort is traditioneel veel aandacht voor de diverse kunst- en cultuuruitingen. Een kwalitatief hoogstaand aanbod van klassieke muziek ontbrak echter.

Classic Concerts verzorgt al weer 21 jaar maandelijks (met uitzondering van juli en augustus) een klassiek concert in de Protestantse kerk van Zandvoort; de zogenaamde Kerkpleinconcerten. Het belangrijkste doel van de Stichting is het promoten van klassieke muziek in Zandvoort en omstreken voor jong en oud.

Het promoten en stimuleren van klassieke muziek voor en door jongeren is ook één van de opdrachten die de Stichting zichzelf heeft opgelegd. Immers, ‘de jeugd heeft de toekomst’ ook waar het gaat om klassieke muziek. Wij bieden jonge musici een podium zodat zij ervaring kunnen opdoen. Wij hebben daarvoor een overeenkomst met het Prinses Christina Concours om jaarlijks enkele laureaten te laten optreden in onze concertserie. Op die manier dragen wij bij aan het mogelijk maken van een toekomstige carrière. Ook jeugdorkesten- en koren (o.a. Kennemer Jeugdorkest, BAVO Cantorij) uit de regio zijn in onze concertenreeks een graag geziene ‘gast’.

Het lijkt ons van groot belang dat er meer muziek komt in de klas op de basisscholen. Wij van onze kant willen graag tijd en ruimte beschikbaar stellen om een podium te zijn voor de jeugd om hun prestaties te laten zien/horen. Verrijking van cultuur in het algemeen en van die van Zandvoort in het bijzonder staat bij de Stichting hoog in het vaandel.

Klassiek in de klas

Er is een tijd geweest dat een groot aantal jongeren in Zandvoort en omgeving, denk ook aan Aerdenhout en Bloemendaal, klassiek piano of viool speelden. Dit is belangrijk afgenomen. Klassiek dreigt meer en meer iets voor 50-plussers te worden. Wij denken dat dit mede veroorzaakt wordt doordat jongeren minder met klassieke muziek in aanraking komen. Ook het muziekonderwijs op school is verschraald. Terwijl de docenten, zo blijkt uit onze eerste verkenning, daar wel degelijk mogelijkheden zien om jongeren met klassieke muziek kennis te laten maken. Maar een programma met aanbod en financiering ontbreekt. Ondersteuning lijkt gewenst. Stichting Classic Concerts wil daar graag in voorzien. lees meer…….

Samen-Zandvoort

Onlangs is de Stichting Classic Concerts Zandvoort benaderd door de Gemeente Zandvoort om mee te werken aan het project Samen-Zandvoort. Een project waarbij minder draagkrachtigen in aanmerking kunnen komen voor de ZandvoortPas.

Natuurlijk willen wij hier graag aan meewerken. Immers, één van onze doelstellingen is altijd geweest: de toegang tot de concerten zo laagdrempelig mogelijk te houden voor jong en oud. Dit is voor ons een mooie gelegenheid om onze dank uit te spreken, niet alleen naar de Gemeente Zandvoort voor de jarenlange steun (al 21 jaar) aan onze stichting maar ook naar de gemeenschap. Wij hopen dat wij met deze samenwerking, gratis toegang tot de Kerkpleinconcerten met de ZandvoortPas, zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid kunnen stellen te genieten van mooie klassieke muziek.

Oekraïne

vluchtelingen uit Oekraïne die in Zandvoort wonen, kunnen gratis komen luisteren naar de Kerkpleinconcerten.

Beleidsplan 2023-2028