Doelstellingen van de Stichting

Doelstellingen van de Stichting

De Stichting Classic Concerts streeft een aantal doelen na in Zandvoort, allen in relatie tot klassieke muziek.

De eerste en belangrijkste is die van het promoten van klassieke muziek in Zandvoort als tegenwicht voor de meer vergankelijke muziekvormen die in Zandvoort alom vertegenwoordigd zijn. Door de concerten gratis en openbaar te houden, probeert de Stichting tegelijk de drempel weg te nemen die bestaat bij het bezoeken van een klassiek concert.

Het tweede doel is niet minder belangrijk en betreft het Knipscheerorgel in  de Protestantse Kerk. Dit orgel is een van de 32 door Hermanus Knipscheer II gebouwde grote orgels en stamt uit 1849. Het orgel zelf is inmiddels aan een restauratie toe, en precies dit probeert de Stichting mede mogelijk te maken door de restauratie financieel te ondersteunen. Het voordeel hierbij is tweeledig: enerzijds wordt hiermee een stuk culturele geschiedenis bewaard en anderzijds biedt een gerestaureerd orgel nieuwe mogelijkheden voor het organiseren van klassieke concerten.

De restauratie van het orgel omvat ondermeer het vervangen van een aantal pijpen, het vernieuwen van een aantal toetsen en de reparatie van de pedalen. Voor deze restauratie is een bedrag van ruim Eur. 260.000- nodig. Voor meer informatie over het orgel en het herstel zie de pagina over het Knipscheerorgel. Het laatste doel van de Stichting is het bieden van een springplank voor lokaal en aanstormend talent, zo heeft de Stichting een aantal concerten van conservatoriumstudenten opgenomen en is het mogelijk voor studenten om een afstudeerproject te organiseren in samenwerking met de Stichting.