Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori S. Sorolea M

Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori S. Sorolea M

Hoorns Byzantijns Mannenkoor  o.l.v. Grigori S. Sorolea M

Wanneer

16 april 2023    
15:00 - 17:00

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) is eind 1985 opgericht. Vanaf het begin
heeft het koor zich gepresenteerd als een niet kerkelijk gebonden koor dat zich ten
doel stelt de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo authentiek mogelijk te vertolken. De
nadruk ligt vooral op het liturgische repertoire van de Oosterse-orthodoxe kerk.
Vanaf 1989 staat het koor onder de artistieke leiding van Grigori S. Sarolea. Onder
wiens leiding is het repertoire danig verbreed. Naast de vierstemmigheid van muziek
van 19de-eeuwse componisten (romantiek), richt het HBM zich ook op de Oosterse
monastieke (=klooster) stijl. Monodieën (éénstemmige gezangen), alsmede twee- en
driestemmige zettingen, vaak bewerkingen van onze dirigent, Grigori Sarolea.
Door het opnemen en uitvoeren van de integrale diensten (zowel tijdens diensten als
concerten) heeft het HBM een unieke positie verkregen in de Nederlandse
koorwereld.
Het koor noemt zich Hoorns Byzantijns Mannenkoor omdat het muziek zingt zoals
het in de Oosterse orthodoxe kerk gezongen wordt. De ritus waarbinnen de muziek
functioneert, heet Slavisch-Byzantijnse ritus. Voor sommigen zijn dit termen die tot
verwarring kunnen leiden.
Naast termen als Orthodox, Katholiek en Byzantijns worden ook de geografische
toevoegingen Slavisch, Russisch, Oekraïens, Grieks, etc. gebruikt. Juiste
combinaties vormen blijkt lastig. Wel worden veel interessante samengestelde
termen gebruikt.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft in de afgelopen jaren een groot repertoire
aan liturgische gezangen op kunnen bouwen.
De basis  van dit repertoire is de Liturgie van Johannes Chrisostomos.
De gezangen uit de liturgie zijn door de eeuwen heen voor componisten een rijke inspiratiebron geweest. Veel van deze gezangen zijn bewerkt of er zijn nieuwe
composities voor geschreven. Naast eigentijdse composities staat er ook een groot aantal van deze bewerkingen op het repertoire van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor.

 

De liturgie van Chrisostomos vervult een belangrijke functie binnen de Byzantijnse
ritus. Er zijn echter meerdere liturgieën in gebruik waaronder die van de Moeder
Gods. Maria speelt een zeer belangrijke rol in de oosters orthodoxe liturgie. Ook zijn
er veel gezangen voor de avonddiensten, de vespers. (Zie o.a. ook op de site onder
“Maria- en Vespergezangen”)
Hoewel kunst niets te maken heeft met oorlogvoering heeft het HBM er voor gekozen
voorlopig geen Russische volksliedjes ten gehore te brengen.
Het koor treedt jaarlijks ongeveer twintig maal op. Dat gebeurt in concerten, al of niet
in samenwerking met andere musici, en in kerkdiensten.
Ook is het koor al diverse malen via de televisie en radio te zien en te beluisteren
geweest.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor bestaat inmiddels ruim dertig jaar en heeft tot nu
een toe vijf CD´s opgenomen, allen liturgisch van karakter.

Grigori S. Sarolea MA
Vanaf 1990 staat het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder de artistieke leiding van
Grigori Sergei Sarolea. Hij studeerde aan het Haags Koninklijk Conservatorium en
het Rotterdams Conservatorium. Hij rondde in 2005 zijn Masteropleiding
Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht met succes af.
Hij heeft zich verdiept in de riten van de Byzantijnse Liturgie met de daarbij
behorende gezangen. In 1986 is hij beroepsmatig begonnen met het dirigeren van
kerkmuziek van de Slavisch–Byzantijnse ritus. Onder zijn leiding is het repertoire van
het Hoorns Byzantijns Mannenkoor aanzienlijk uitgebreid.
Grigori Sarolea (MA) is gedoopt volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en heeft –
naast vele andere muzikale ontwikkelingen – zijn kennis en liturgische ervaring vanuit het
doopwater in zijn adem en vingers. In al de afgelopen jaren heeft hij zijn kilometers gemaakt in de Slavisch-Byzantijnse ritus. Dit als zanger, dirigent en lector. Grigori is voor het overige een zeer creatieve en vrijdenkende muzikant, schrijver, componist en singer-songwriter, die op zeer diverse
wijzen veelkleurige klanken uit zichzelf en zeer diverse groepen mensen weet te
halen. Hij inspireert van ‘9 tot 90’ van ‘nooit gezongen’ tot professional.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.