Mastreechter Staar

Mastreechter Staar

Optreden Mastreechter Staar: uitsluitend genieten!

@Erna Meier

Wat een feest was het zondag jl. voor ruim 400 muziekliefhebbers in de Agathakerk. Het was de organisatie van de Stichting Classic Concerts gelukt om het 110-koppige mannenkoor van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar uit Maastricht, dat al 125 jaar bestaat, naar Zandvoort te krijgen. Dit inmiddels wereldberoemde koor, dat overal in Europa en zelfs in Canada optreedt, telt in totaal 150 man (“arbeiders en kleine zelfstandigen, rooien en blauwen, directeuren en ondergeschikten, protestanten en katholieken zingen samen, elk verschil in rang en stand naar huis”).

De intocht in de kerk zette direct al de toon en bezorgde menigeen kippenvel. Direct gevolgd door het indrukwekkende ‘Choeur des soldats’ uit de opera Faust van Ch.Gounod en het ‘Coro di rebelli’ uit Verdi’s ‘Ernani’. De basbariton Bèr Schellings vertolkte een imponerende lange solo, eveneens uit deze opera. Deze geweldige zanger (“wat een strot” viel regelmatig uit het publiek te horen!) is al vanaf zijn 18e jaar koorlid en vooral in de Russisch/Slavische liederen, zoals ‘Dwenadzad rasboinikow’ (Twaalf Rovers) of ‘Mnogaja ljeta’ komt zijn krachtige, warme en bronzen geluid volledig tot zijn recht. En wat te denken van het nummer uit Porgy and Bess. De sopraan Daphne Ramakers heeft eveneens een zeer warme stem met een hoog bereik. Heel zuiver invoelend zong zij “Lied an den Mond’ van Dvorak en het ontroerende Ave Maria van G. Caccini (bewerkt door de dirigent Paul Voncken). In groot contrast hiermee stond haar vertolking van het Schwipslied uit ‘Eine Nacht in Venedig’ van Johann Strauss. Haar toneelspel als behoorlijk ‘aangeschoten’ zangeres bracht het publiek ook tot daverende lachsalvo’s.

Het repertoire van de Mastreechter Staar (= Ster van Maastricht) is heel veelzijdig. Naast klassieke opera-, orkest- en religieuze werken met als exponenten het vrolijke en welbekende ‘Jagerskoor’ uit Der Freischütz van C.M. von Weber, het a capella gezongen Hymne an die Musik (één van de allereerste werken na de oprichting) en het ingetogen ‘Cantique de Jean Racine van Fauré introduceert de Staar ook andere muziekstijlen. Hun veelzijdige klankkleur kwam eveneens volledig tot zijn recht in de musicalmedley en de aanstekelijke versie van de ballade van de ‘drunken sailor’. Wat niet vergeten te vermelden is de veelzijdige pianist Michiel Ballhaus. Doordat het publiek haast de handen stuk klapte kwam de enthousiaste dirigent Paul Voncken er niet onder uit om koor en solisten als toegift ‘Adieu, mein kleine Gardeoffizier’ te laten zingen. Hopelijk duurt het afscheid niet al te lang!