CC beleidsplan 2023-2028

CC beleidsplan 2023-2028

Introductie: wat voorafging

Classic Concerts is actief sinds 2000. In die ruim twintig jaar werden veel klassieke concerten georganiseerd. Het bekendst zijn de maandelijkse “Kerkpleinconcerten” in de Protestantse kerk van Zandvoort. Het openingsconcert in de serie Kerkpleinconcerten werd in 2000 verzorgd door Louis van Dijk waarbij de Stichting de prachtige vleugel kreeg aangeboden door de Stichting Strandkorrels. Talloze bekende namen zouden in de jaren daarna volgen, waaronder Marco Bakker, Maarten van Koningsberger, de bekende pianiste Regina Albrink, in samenwerking met de Lions Club violiste Janine Jansen, in samenwerking met Circuit Park Zandvoort de beroemde virtuoos Wibi Soerjadi, Emmy Verhey en vele anderen. Na afloop van deze concerten werd gecollecteerd voor een fonds waarmee de kostbare restauratie van het bijzondere Knipscheer kerkorgel gefinancierd kon worden. Deze restauratie is inmiddels succesvol tot stand gekomen.

Daarnaast is er jaarlijks een “Grote productie”. Dat begon met een milleniumconcert. De Carmina Burana van Carl Orff uitgevoerd op de boulevard van Zandvoort. En is heden ten dage nog steeds onderwerp van gesprek. Hierna volgde o.a. de ‘Mattheus Passion’ en het ‘Weihnachtsoratorium’ van J.S. Bach, het Requiem van W.A. Mozart, de operette ‘Die Fledermauss’ van Johan Strauss en de Messiah van G.F. Händel. Als klap op de vuurpijl verwelkomt de Stichting al voor de derde keer dit jaar het Koninklijke koor De Mastreechter Staar uit Limburg voor een kerstconcert.

Ruim twintig jaar organiseerden de bestuursleden Peter Tromp en Toos Bergen deze concerten met succes. Met ingang van 2022 trad een nieuw bestuur aan. Dit is aanleiding om het beleidsplan opnieuw te bezien. Daarbij wil het bestuur de ingezette koers bestendigen.

Visie

Zandvoort is meer dan een badplaats voor een paar maanden per jaar. Er wordt al jaren gewerkt aan diverse activiteiten gedurende het hele jaar. En activiteiten die Zandvoort op de kaart zetten. Van dit laatste spreekt de herintroductie van de Formule 1 het meest tot de verbeelding.

Traditioneel is er veel aandacht voor de diverse kunst- en cultuuruitingen. Daarbinnen zorgt Stichting Classic Concerts voor een kwalitatief hoogstaand aanbod met klassieke muziek.

Missie voor de komende jaren

De Stichting Classic Concerts Zandvoort blijft streven naar klassieke concerten voor een lage prijs primair voor de bewoners, maar ook voor (vaste) bezoekers van Zandvoort.

De Stichting kent een trouwe schare van donateurs en Vrienden en terugkerende concertgangers. Door de Corona moesten we in 2020 en 2021 een groot aantal concerten afzeggen. Wij weten daardoor op dit moment nog niet precies hoeveel Vrienden en donateurs ons trouw zijn gebleven. Naast verhoging van de naamsbekendheid wil de Stichting Classic Concerts de komende jaren de banden met Vrienden en donateurs verstevigen. Zij wil dit o.a. bereiken door meer voordelen te bieden aan Vrienden en donateurs ten opzichte van passanten.

Doelstelling

Het belangrijkste doel van de Stichting is het promoten van klassieke muziek in Zandvoort en omstreken. Zij doet dit als tegenwicht voor de meer vergankelijke muziekvormen die in Zandvoort alom vertegenwoordigd zijn. De Stichting probeert ook de drempel weg te nemen die mogelijk bestaat bij het bezoeken van een klassiek concert. Dit kan een financiële drempel zijn maar ook een fysieke.

Doel is om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van en te genieten van klassieke muziek. Door de toegangsprijs zo laag mogelijk te houden, worden ook mensen met een kleine beurs in de gelegenheid gesteld om van onze concerten te genieten. De stichting heeft hierdoor niet alleen een sociale- maar ook een maatschappelijke functie.

Realisatie

Stichting Classic Concerts Zandvoort organiseert hiertoe Kerkpleinconcerten. Maandelijks, m.u.v. de maanden juli en augustus, wordt een klassiek concert gegeven in de Protestantse kerk van Zandvoort met een kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk klassiek repertoire.

(Doordat inmiddels de kerkbanken zijn weggehaald en vervangen door makkelijke stoelen is het bijwonen van concerten zeer comfortabel geworden. Bij kleinere concerten wordt gewerkt met een cabaret opstelling. Dit creëert een ambiance die door bezoekers zeer gewaardeerd wordt.)

Jaarlijks wordt daarnaast aan het einde van het jaar (november of december) een zogenaamde Grote productie gerealiseerd. Een wat meer kostbaar klassiek concert dat een breed publiek trekt.

In 2023 wordt bekeken in samenwerking met de scholen en ondernemers in Zandvoort of ook andersoortige klassieke producties kunnen worden gerealiseerd. De eerste contacten zijn gelegd met de Hannie Schaftschool.

De bereikbaarheid is van de concerten is verder gegarandeerd door de Zandvoortpas. Daarnaast liggen er contacten met de organisatie die Oekraïners opvangt. Zij hebben eveneens gratis toegang tot de Kerkpleinconcerten.

Samenwerking

 • Stichting Classic Concerts is een onafhankelijke stichting. Zij werkt samen met de Gemeente Zandvoort bij de ontwikkeling en realisatie van de Cultuurnota. Daarbij hoort ook contact met andere instellingen op cultureel gebied in Zandvoort. O.a via Samen in Zandvoort en het maandelijkse cultuur café.
 • Regelmatig wordt samengewerkt met ondernemers in Zandvoort. Dat willen we intensiveren.
 • In 2023 willen we de mogelijkheid verkennen om samen te werken met scholen.
 • Het geven van klassieke concerten in de Protestantse kerk van Zandvoort is niet alleen voor een zo breed mogelijk publiek maar de stichting biedt ook een podium voor jonge musici (o.a. laureaten Prinses Christina Concours) om ervaring op te doen op de weg naar het ‘grote’ publiek.

Het aanbod

Er zijn genoeg artiesten die willen optreden in Zandvoort.

 • Vaste waarden zijn inmiddels het Heemsteeds Philharmonisch Orkest en het Symphonieorkest Haarlem. Zij passen met hun 60-koppige bezetting nauwelijks op ‘het podium’ voor in de kerk. Maar zij staan borg voor een (nagenoeg) uitverkochte kerk.
 • Er is een ruim aanbod aan duo’s, trio’s, kwartetten, koren en ensembles dat zich aanbiedt.
 • De Stichting Classic Concerts Zandvoort vindt haar artiesten niet alleen in Nederland. Ook van voorbij ’s lands grenzen komen ze naar Zandvoort om een uitvoering te geven en nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De afgelopen tien jaar kwamen koren c.q. orkesten uit: Duitsland, Zwitserland, Engeland, België en zelfs uit de Oekraïne.

Het is voor het bestuur jaarlijks een uitdaging om hieruit voldoende kwaliteit te selecteren, die betaalbaar blijft en hiermee een hoogwaardig gevarieerd jaarprogramma op te zetten

Financiering en ondersteuning

 • Ten eerste is er de opbrengst van de kaartverkoop. Maar deze is niet dekkend voor de alle activiteiten.
 • Om bovenstaande te kunnen realiseren krijgt de stichting een structurele subsidie van de gemeente Zandvoort. Het is de belangrijkste sponsor.
 • Daarnaast is er een groep Donateurs en Vrienden die de stichting jaarlijks een (kleine) financiële bijdrage schenken.
 • Diverse bedrijven geven een sponsorbijdrage in de vorm van korting op producten die worden afgenomen die nodig zijn om de concerten te realiseren.
 • De stichting krijgt tijdens de concerten steun van mensen die op vrijwillige basis meehelpen, zoals koffie schenken, opruimen stoelen, rondbrengen posters en uitdelen programma’s etc.
 • Ondersteuning van de stichting wordt vergemakkelijkt doordat Stichting Classic Concerts de ANBI status heeft.

Classic Concerts is een financieel gezonde stichting. Maar de marges zijn smal en de reserves beperkt. De komende jaren willen we werken aan een versteviging van de financiële basis.

Samenstelling bestuur (per 1-1-2021)

Piet-Heijn van Mechelen             voorzitter

Frans Visser                                   penningmeester

Mariken Verhulsdonk                 secretaris

Willem Stroman                           bestuurslid

Adviseurs

Peter Tromp en Toos Bergen

Tot slot

Eenentwintig jaar klassieke muziek in Zandvoort heeft een leegte opgevuld en in een behoefte voorzien.

Of om met de woorden van een journalist te spreken:…. “Stichting Classic Concerts Zandvoort is niet meer uit het culturele beeld van Zandvoort weg te denken”.

 

 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *